پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
درخواست ثبت ازدواج براي خانم ايراني و آقاي ايراني

مدارک مورد نياز :

1-تکميل فرم درخواست ثبت ازدواج براي خانم ايراني و آقاي ايراني

2-ارائه اصل شناسنامه ايراني زوجين، ضمنآ درصورتيکه شناسنامه شما المثني مي باشد، بايد قبلآ نسبت به اخذ گواهي تجرد از ايران اقدام نمائيد.

3-ارائه اصل گذرنامه زوجين و دو نسخه فتوکپي از صفحات مشخصات آنها

4-ارائه اصل مدرک اقامتي معتبر زوجين (خانم و آقا) و دو نسخه فتوکپي آن ها

5-گواهي نامه بهداشتي مبني بر سلامتي جسمي و روحي و نداشتن هرگونه بيماري واگيردار و يک نسخه فتوکپي آن

6-ارائه اصل عقدنامه شرعي صادره از مراکز و موسسات اسلامي مورد تآييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، بانضمام دو نسخه فتوکپي از آن

7-ارائه اصل عقدنامه محلي (Marriage Certification ) دو نسخه فتوکپي از آن

8-سه قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي، براي هريک از زوجين

9-اصل رضايتنامه پدر زوجه در اولين ازدواج، چنانچه ولي زوجه مقيم خارج از کشور باشد می تواند با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود، نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولي مقيم ايران مي باشد، با مراجعه به دفاتر رسمي نسبت به تنظيم سند اجازه نامه اقدام نماید.

10-درصورت فوت ولي زوجه، ارائه اصل خلاصه رونوشت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور ضروري است.

11-چنانچه زوج و زوجه داراي سابقه طلاق در شناسنامه خود مي باشند، ارائه اصل طلاقنامه الزامي است.

12-ارائه رسيد پرداخت هزينه ثبت ازدواج براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

13-فتوکپي کارت شناسائي ملي، (درصورت نداشتن کارت شناسائي ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)