پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
شناسنامه خدمات
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
+ 10011000000 تایید اسناد کنسولی،تجاری، وکالتنامه و گواهیها
+ 10011001000 ثبت ازدواج
+ 10011002000 ثبت طلاق
+ 10011003000 صدور شناسنامه و کارت ملی اتباع ایرانی خارج از کشور
+ 10011005000 صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور
10011006000 صدور برگه عبور
+ 10011007000 صدور روادید
+ 12031008000 خدمات قضائی و انتظامی
+ 10011009000 ثبت فوت و حمل جنازه
13051010000 ثبت موقت کشتی

10011011000 رسیدگی به درخواستهای عابرین غیر مجاز

+ 10011461000 خدمات مربوط به ورود و خروج از کشور
+ 10011462000 امور تابعیت جمهوری اسلامی ایران
10031464000 جمع آوری اطلاعات ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارائه به سازمان های دیگر
10011004000 تایید مدرک تحصیلی و دانشجوئی