چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
سامانه دریافت شکایات
  • سامانه خدمات کنسولی ایرانیان مقیم خارج از کشور (میخک)
    نظر به خدمات رسانی بیشتر کنسولی نسبت به ایرانیان مقیم خارج از کشور، گسترش تدریجی دامنه خدمات سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک ) بجای تایید اسناد کنسولی ( تاک ) طراحی گردید. خدمات کنسولی در دست ارائه میباشد، و آدرس این سامانه به شرح زیر تغییر یافته است https://mikhak.mfa.gov.ir

اطلاعیه ها
امور ایرانیان
Fmenu Not Found