چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ایرانیان دارای تابعیت خارجی- دو تابعیتی

 مدارک مورد نياز :

 

1-    تکميل  فرم صدور گذرنامه

 2-    ارائه اصل گذرنامه فعلي و یک سري فتوکپي از صفحات 2  و  3 و  صفحه داراي مهر آخرين خروج، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نمي باشد، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود.

 

 3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سري فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

 

 4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عينک، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

 

 5-    ارائه یک نسخه فتوکپي از گذرنامه خارجي

 

 6-     ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 

 7-    ارائه  اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه هاي کنسولي

8-  تکميل فرم تقاضاي بقا به تابعيت جمهوري اسلامي ايران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

9 - تکمیل و امضای فرم تقاضای بقاء بر تابعیت ( نمونه شماره 3 )  و سپس تایید امضای متقاضی توسط دفتر اسناد رسمی کانادا ( Notary Public ) (مخصوص هموطنان مقیم کانادا )