چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ایرانیان دارای اقامت قانونی

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل  فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه فعلي و يک سري فتوکپي از صفحات 2 و3 و صفحه داراي مهر آخرين خروج از کشور و صفحه آخرين مهر اجازه اقامت معتبر در کشور محل اقامت

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عينک، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه کارت پايان خدمت سربازي ويا برگ معافيت از خدمت سربازي براي مشمولين

6-     ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

7-    ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه هاي کنسولي