پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ایرانیان دارای اقامت پناهندگی

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل  فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه فعلي و  فتوکپي از صفحات 2 و3 و صفحه داراي مهر آخرين خروج، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نمي باشد، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود.

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عينک، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    اعلام کتبي شرح کامل خروج از کشور و چگونگي اخذ پناهندگي و تشريح وضعيت کنوني

6-     ارائه کارت پايان خدمت سربازي ويا برگ معافيت از خدمت سربازي براي مشمولين

7-    ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه هاي کنسولي

9-    متقاضيان اولين گذرنامه بايد شخصاً درخواست خود را ارائه نمايند و امکان ارسال مدارک از طريق پست وجود ندارد