پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
گذرنامه مخدوشه

گذرنامه مخدوشه به گذرنامه اي گفته مي شود که سهواً آبديده، سوخته، فرسوده، خط خورده ويا بنوعي خدشه دار شده باشد. حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل دو برگ فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه اصل گذرنامه مخدوشه متقاضي و دو سري فتوکپي از صفحات 2 و3 و صفحه داراي مهر آخرين خروج، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نمي باشد، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود

3-    فتوکپي آخرين اجازه اقامت

4-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سري فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

5-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

6-     اعلام کتبي شرح کامل چگونگي مخدوش شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

7-    ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه هاي کنسولي

ضمناً دارندگان گذرنامه خارجي بايد علاوه بر مدارک فوق، مدارک زير را نيز ضميمه نمايند

ارائه دو نسخه فتوکپي از گذرنامه خارجي

تکميل فرم تقاضاي بقا به تابعيت جمهوري اسلامي ايران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)