پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
گذرنامه مفقوده

افرادي که گذرنامه معتبر آنها به سرقت رفته و يا مفقود شده است، مي توانند درخواست صدور گذرنامه جديد نمايند. افرادي که سالهاي قبل گذرنامه آنان بدلايلي مفقود و يا درحال حاضر در دسترس آنان نمي باشد، بايد با توجه به وضعيت اقامتي خود (پناهنده ويا تابعيت مضاعف) درخواست گذرنامه نمايند حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل دو برگ فرم صدور گذرنامه

2-    ارائه يک سري فتوکپي از صفحات 2و3 و صفحه داراي مهر آخرين خروج (درصورت موجود بودن)، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نمي باشد، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود

3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سري فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي 15 سال بايد عکسدار باشد)

4-    سه قطعه عکس بیومتریک 4*3 جديد تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عينک، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    اعلام کتبي شرح کامل چگونگي مفقود شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

6-     ارائه نامه اعلام و تأييد پليس محلي ، مبني بر مفقود شدن گذرنامه

7-    ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه در مراجعه شود)

8-    ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه هاي کنسولي

ضمنآ دارندگان گذرنامه خارجي بايد علاوه بر مدارک فوق، مدارک زير را نيز ضميمه نمايند

ارائه دو نسخه فتوکپي از گذرنامه خارجي

تکميل فرم تقاضاي بقا به تابعيت جمهوري اسلامي ايران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)