پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
تعویض یا المثنی کارت معافيت یا پايان خدمت

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و پس از برابر اصل نمودن مدارک، احراز هویت و تایید فرم های مربوطه توسط نمایندگی، تصاویر برابر اصل شده مدارک را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران (والدین نیاز به وکالتنامه ندارند) ارسال نمایند تا مراتب از طریق مراکز پلیس +10 پیگیری گردد.همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 مراتب را پیگیری نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

 

      1- تكميل فرمها ی مربوط به تعویض یا المثنی

 

      2- اصل و كپي كارت ملي (پشت و رو)                                                                                                                                                       

      3- اصل شناسنامه و كپي از تمامی صفحات

 

      4- تعداد چهار قطعه عكس 4×3 پشت نویسی شده (تمام رخ، زمينه روشن، بدون کروات، موي سر و صورت متعارف و معمول)

 

      5- اصل و کپی آخرين مدرك تایید شده تحصيلی در صورت ارتقاء نسبت به مدرک تحصیلی درج شده در کارت

 

      6- اصل و كپي كارت پايان خدمت یا معافیت

      7- تنظيم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه تاک

       تذکرات:  

       1- اصل كارت معافيت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوي متقاضي مطابقت داشته باشد.

 2- درصورت غير قابل استفاده بودن و یا مفقودی كارت، متقاضي مي بايست درخواست المثني نمايد.

لازم به ذکر است اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال 94 می باشد و از ابتدای سال 95 در صورت عدم تبدیل به کارت هوشمند هیچ گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد.