چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور شناسنامه زیر 15 سال

فرزندانی که از پدر ایرانی در داخل یا خارج از کشور متولد شوند تبعه ایران محسوب شده و برای آنان شناسنامه صادر می گردد. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت پس از تعيين وقت قبلي به نمايندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه محل اقامت خود مراجعه نمایند. ضروری است قبل از صدور گواهی ولادت توسط مقامات صلاحیتدار کشور محل اقامت ، والدین محترم از طریق سایت سازمان ثبت احوال یا تماس با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از مجاز بودن نام انتخابی برای فرزند خود اطمینان حاصل نمایند.

 

مدارک مورد نياز:

 

1- تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد زير 15 سال

 

2- ارائه اصل گواهي ولادت معتبر و متعارف صادره مقامات ذی صلاح محل

 

3- ارائه اصل شناسنامه هاي معتبر والدين

 

4- اصل قبض واریز هزینه صدور شناسنامه به حساب نمایندگی جمهوری اسلامی  (مبلغ 20 یورو)