چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
تعويض شناسنامه

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم تعويض شناسنامه

2-    فرم دريافت سند سجلي از اسناد راکد براي شناسنامه مفقوده

3-    ارائه اصل شناسنامه قديمي و يک سري فتوکپي از تمام صفحات آن

4-    چهار قطعه عکس بیومتریک جديد 4*3 زمینه کاملاّ سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عينک  و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه اصل مدرک معتبر عکس دار ايراني مانند: گذرنامه، گواهينامه رانندگي، کارت پايان خدمت سربازي، مدرک تحصيلي، کارت شناسائي ملي، شناسنامه جديد پدرومادر و همسروفرزندان، گذرنامه والدين، درصورت همراه بودن در گذرنامه پدرومادر، ارائه دو مورد از موارد ذکرشده الزامي است

6-     ارائه مدارک اقامتي معتبر عکسدار متقاضي

7-    ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

ملاحظات :

حضور متقاضي و گواهان در نمايندگي ضروري است

چنانچه برابر ماده 988 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران سند ترک تابعيت نموده ايد، مسئول مربوطه را مطلع نمائيد.