پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
گواهی امضاء

اولین مرحله ورود به سامانه تایید اسناد کنسولی و دانشجویی می باشد

متقاضيان گواهي امضاء و يا برابر امضاء با اسناد تنظيم شده در داخل کشور، مي توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه ويا گذرنامه ايراني معتبر و فتوکپي آن شخصاً به نمايندگي های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمايند.