چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ثبت ازدواج خانم خارجي و آقاي ايراني

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست ثبت ازدواج براي خانم خارجي و آقاي ايراني

2-    ارائه اصل شناسنامه ايراني زوج، (ضمناً درصورتيکه شناسنامه المثني مي باشد، بايد قبلاً نسبت به اخذ گواهي تجرد از ايران اقدام نمائيد

3-    ارائه اصل گذرنامه زوجين و دو نسخه فتوکپي از صفحات مشخصات آنها

4-    ارائه اصل مدرک اقامتي معتبر زوج (آقا) و دو نسخه فتوکپي آن

5-    گواهي نامه بهداشتي مبني بر سلامتي جسمي و روحي و نداشتن هرگونه بيماري واگيردار و يک نسخه فتوکپي آن

6-     اصل گواهي تشرف زوجه به دين مبين اسلام و دو نسخه فتوکپي آن

7-    ارائه اصل عقدنامه شرعي صادره از مراکز و موسسات اسلامي مورد تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضی، بانضمام دو نسخه فتوکپي از آن

8-    ارائه اصل عقدنامه محلي و دو نسخه فتوکپي از آن (چنانچه ازدواج در کشور ديگري انجام شده باشد، ابتدا مي بايست نسبت به تأييد و دريافت گواهي از سوي مقامات رسمي دولت محل اقامت اقدام گردد.

9-    سه قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده زوج و هفت قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده با رعايت حجاب کامل اسلامي زوجه

10-                        اصل گواهي تولد بين المللي زوجه  ارائه اين مدرک ضروري بوده و اعاده نمي شود، (چنانچه زوجه متولد کشور محل اقامت نباشد، لازم است قبل از ارائه درخواست، گواهي تولد خود را جهت انجام مراحل اداري به نمایندگی محل اقامت ارائه نمايد)

11-                        چنانچه زوجه خواهان نام خانوادگي زوج مي باشد، فرم ویژه استفاده از نام خانوادگی زوج  تکمیل گردد.

12-                        فتوکپي کارت شناسائي ملي، (درصورت نداشتن کارت شناسائي ملي به قسمت مربوطه مراجعه شود)