پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
عابرین غیرمجاز

با هماهنگي انجام شده بين وزارت امور خارجه و قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، آن دسته از هموطناني که به صورت غیر مجاز از کشورخارج شده اندمي تواننداز طریق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در کشور محل اقامت خود نسبت به ارائه درخواست رسیدگی به وضعیت عبور غیر مجاز خود اقدام نماید.شرایط و مدارک رسیدگی به درخواست اینگونه افراد به شرح زیر می باشد. 

الف: متقاضی ابتدا از طریق (Google chrome) وارد سامانه تاک (tak.mfa.ir) شده نسبت به ثبت نام ، اسکن عکس ، تصاویر شناسنامه و کارت شناسائی ملی خود اقدام و با دریافت کد رهگیری و اصل مدارک مورد اشاره شخصا به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه محل اقامت خود مراجعه می نماید .

ب : مبلغ 35 یورو تعرفه هزینه خدمات کنسولی به حساب نمایندگی واریز و اصل رسید پرداخت ارائه گردد. چنانچه تاریخ خروج غیر مجاز از کشور کمتر از 5 سال باشد علاوه بر مبلغ مذکور معادل 50 دلار به عنوان جریمه به حساب نمایندگی پرداخت و اصل رسید به نمایندگی تحویل گردد.