چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
وظایف امورکنسولی

روابط کنسولي به معني حفظ منافع افراد کشوري در کشور ديگر از قديم ترين روابط بين المللي است، چنانچه برخي سابقه نهاد کنسولي را قرن سيزدهم قبل از ميلاد مسيح(ع) مي دانند. امروزه و با توجه به شرايط و پيچيده شدن موضوعات و مشکلات اتباع کشورها ، مجامع و سازمانهاي بين المللي نيز ضرورت وجود نهادهاي کنسولي در ديگر کشورها را به خوبي ترسيم و نهادينه نموده اند. چنانچه کنوانسيون 1963 وين نيز به همين دليل تشکيل و مصوبات آن در حال اجرا مي باشد. 
وظايف نهاد کنسولي هر کشور بر اساس ماده 5 کنوانسيون تشريح گرديده به نحوي که امکان فعاليت در زمينه هاي اقتصادي،فرهنگي، علمي و .. در کشور پذيرنده را ميسر مي سازد. مهم ترين وظايف مامورين کنسولي در ديگر کشورها، حمايت از اتباع کشور خود و انجام وظايف حکومتي از سوي نهادها ،ارگانها ،سازمانهاي داخلي است که در راس آنها مي توان از اموري به شرح ذيل نام برد:

امور سجلي (تولد- ازدواج- طلاق- مرگ - تنظيم وکالتنامه - تصديق اوراق و اسناد - و ..)
امور گذرنامه (تعويض گذرنامه و صدور برگ عبور جهت بازگشت به ايران)
امور اجتماعي (رسيدگي به امور زندانيان در کشور متوقف فيه،امور اختلافات بازرگاني و ...)
امور تابعيت ( تحصيل تابعيت ايران- ترک تابعيت ايران و ...)
امور دانشجويي
صدور رواديد و تاييد اسناد بازرگاني و تجاري

واقعيت آن است که وظايف کنسولي فقط موارد ذکر شده در بالا نمي باشد و موضوعات زياد ديگري را در بر مي گيرد که به دليل رعايت اختصار ذکر نگرديده است .