پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
شرح وظايف اداره امور اجتماعي

معرفي اداره امور اجتماعي

 اداره امور اجتماعي که زيرمجموعه معاونت مجلس، کنسولي و امور ايرانيان و يکي از ادارات اداره کل ايرانيان خارج از کشور مستقر در ساختمان شماره سه وزارت امور خارجه است، يکي از اداراتي است که وظيفه پاسخ گويي مستقيم و غيرمستقيم به مراجعيني را دارد که خود و يا يکي از بستگان آنان در خارج از کشور با گرفتاري و مشکلي مواجه مي شوند. اين اداره به محض اطلاع از گرفتاري هر ايراني تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکل و برطرف نمودن تبعات آن به کار مي بندد.

نگاهي گذرا به شرح وظايف و اقدامات اداره امور اجتماعي

1. رسيدگي به امور ايرانيان زنداني در خارج از کشور که تحت هر عنوان، به هر علت و جرمي گرفتار شده اند. به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: حمايت هاي کنسولي، حقوقي و سياسي در چارچوب قوانين کنوانسيون 1963 وين راجع به حقوق کنسولي در جهت عفو و آزادي فرد زنداني؛

ب:  استعلام از وضعيت محکوميت زنداني؛

ج:  ايجاد تسهيلات جهت ملاقات بستگان درجه 1 زنداني (اخذ رواديد)؛

د: ارسال ارز تهيه شده از سوي خانواده جهت نيازهاي شخصي و حقوقي زنداني؛

و: معرفي خانواده زنداني محکوم به حبس به سازمانهاي حمايتي داخل کشور (کميته امداد امام خميني(ره) و بنياد تعاون زندانيان کشور)

2. انجام امور مربوط به زندانيان خارجي در جمهوري اسلامي ايران؛

3. انجام امور مربوط به اعزام بيماران معرفي شده از شوراي عالي پزشکي به خارج از کشور؛

4. رسيدگي به امور مربوط به مسائل و مشکلات ايرانيان در راه مانده در خارج از کشور؛

5. رسيدگي به اختلاف مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و بالعکس؛

6. کسب خبر از وضعيت اتباع ايراني در خارج از کشور که مفقود گرديده اند؛

7. هدايت کمکهاي مالي و نقدي ايرانيان خارج از کشور در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه؛

8. تحويل اشياء پيدا شده در خارج از کشور به صاحبان آن؛

9. هماهنگي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در خارج از کشور؛

* انتخابات مجلس شوراي اسلامي در خارج از کشور برگزار نمي شود و تنها هماهنگي هاي مربوط به اعلام اسامي نامزدها و ارسال مدارک ايشان توسط نمايندگيهاي کشورمان در خارج انجام مي پذيرد.