پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
شرح وظايف اداره دانشجويي و بورسها


شرح وظايف اداره دانشجويي و بورسها
رديف  نوع فعاليت
1 امور مربوط به تشکيل پرونده دانشجويي
2 اعلام استفاده يا عدم استفاده تسهيلات دانشجويان به نمايندگي ها
3 امور مربوط به تاييد مدارک خارجي فارغ التحصيلان ايراني( با مبدا خارجي)
4 امور مربوط با تاييد مدارک تحصيلي خارجيان مقيم ايران (با مبدا داخلي)
5 امور مربوط به دانش آموزان ايراني مقيم خارج از کشور (معافيت تحصيلي)
6 امور مربوط به دانشجويان خارجي (صدور گواهي جهت اخذ گذرنامه و رواديد)
7 امور مربوط به طلاب خارجي (صدور گواهي جهت اخذ گذرنامه و رواديد)
8 همکاري و هماهنگي در برگزاري کميسيون هاي مشترک کنسولي
9 همکاري و هماهنگي جهت انعقاد تفاهم نامه هاي علمي
10 امور مربوط به برگزاري آزمون دانشگاه دولتي در خارج از کشور
11 امور مربوط به دانشگاه پيام نور در خارج از کشور
12 امور مربوط به برگزاري آزمون دانشگاه آزاد در خارج از کشور
13 عضويت در شوراي پذيرش دانشجويان خارجي
14 عضويت در کار گروه نظارت بر موسسات خصوصي اعزام دانشجو به خارج از کشور
15 امور مربوط به تاييد صلاحيت و ارزشيابي دانشگاه هاي خارجي
16 امور مربوط به بورس هاي بلند مدت و ميان مدت اعطايي توسط دول خارجي
17 امور مربوط به بورس هاي کوتاه مدت و ميان مدت اعطايي توسط دول خارجي
18 امور مربوط به بورس هاي اعطايي دولت جمهوري اسلامي ايران به اتباع خارجي
19 صدور يادداشت جهت اخذ رواديد (دانشجويان بورسيه اعم از بلند مدت و کوتاه مدت)
20 امور مربوط به دانشجويان بورسيه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي
21 امور مربوط به انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از کشور به مراکز آموزشي داخل کشور
22 امور مربوط به انتقال همسران و فرزندان دانشجوي کارکنان دولت به داخل کشور
23 امور مربوط به بررسي و تاييد صلاحيت گزينشي افراد توسط نمايندگي ها (درخواستي از سازمان ها و نهادهاي داخلي
24 امور متفرقه (وضعيت تحصيلي دانشجويان، شکايات از سازمان ها و موسسات اعزام دانشجو و ...)