پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صدور گذرنامه جداگانه و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر 18 سال منوط به موافقت شوهر، ولی و یا قیم ایشان می باشد.

جهت صدور موافقت نامه (رضایتنامه) کتبی با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود مراجعه نمایید.

-         اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی متقاضی و اعضای خانواده

-         تکمیل فرم اجازه خروج همسر و فرزند

-         پرداخت هزینه گواهی امضاء ( طبق جدول هزینه خدمات کنسولی)

-         حضور متقاضی جهت گواهی امضاء (الزامی است)

(ماده 18 قانون گذرنامه)

ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت

می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

- بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری

اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول

درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. بانوانی که با همسر خود

مقیم خارج خارج از کشورهستند و بانوانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.