چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
جذب نخبگان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور

دست در دست هم دهیم به مهر                                                                                                                              میهن خویش را کنیم آباد

 

 

جذب نخبگان:

متخصصان و دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند جهت اطلاع از ضوابط مربوط به جذب نخبگان پس از بازدید از سایت بنیاد ملی نخبگان جهت ثبت درخواست همکاری، به سامانه همکاری با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم مراجعه نمایند و در صورت نیاز به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند.

جذب سرمایه گذاران:

کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند همگام با ایرانیان داخل کشور در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب ایران عزیز اسلامی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه های مورد علاقه خود از جمله بورس بپردازند و در صورت درخواست برخورداری از تسهیلات سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران پس از بازدید از قسمت های مختلف سایت سازمان مذکور مانند راهنمای سرمایه گذاری در ایران و بررسی ضوابط و شرایط، در صورت لزوم اقدام به ثبت نام از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری نموده و در صورت نیاز به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند.

 

امتیازدهی