چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
امور مربوط به خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور

 

ایرانیان خیر و نوع دوست مقیم خارج از کشور همگام با ایرانیان داخل کشور می توانند در زمینه های مورد نظر خود به هموطنان نیازمند کمک نمایند و در صورت تمایل با مراجعه به سایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و مطالعه طرح ها و ضوابط این نهاد خیریه، کمک های خود را از طریق آن نهاد به دست نیازمندان واقعی برسانند و در صورت لزوم به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند .