چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
توسعه جذب دانشجوی غیر ایرانی(educationiran.ir)
 

در راستاي بين المللي سازي آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران و  بهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد شده در كشور براي توسعه همكاري هاي بين المللي و دسترسي ساير ملل به دانش، برنامه جامعي تدوين شده است. به اين منظور سامانه مركزي به نشاني اينترنتي زير در دسترس مي باشد.

As the gateway towards high-quality Iranian higher education, EducationIRAN provides prospective international students with a lifetime opportunity to study in one of the most dynamic and productive higher education systems. Through this portal, you will get to know top Iranian universities and gain instant access to numerous academic programs offered by these higher education institutes around the country. As a student in Iran, you will experience a culturally-rich student life as well as a challenging and motivating academic career.

 

 

www.educationiran.ir