پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
ایرانیان در راه مانده

 

ايرانيان در راه مانده هموطناني هستند که براي بازگشت به کشور يا ادامه سفر به هر دليل دچار مشکل مالي و يا اداري شده و جهت رفع مشکل خود به يکي از نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مراجعه مي نمايند. به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: ايرانياني که به دچار مشکل مالي مي شوند و امکان خريد بليت بازگشت به کشور را ندارند. فرد در راه مانده ضمن مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي خود را اعلام مي نمايد. نمايندگي تقاضاي فرد را به اداره امور اجتماعي منعکس کرده و کارشناسان اين اداره با خانواده فرد جهت تأمين هزينه هاي بازگشت وي تماس مي گيرند تا در صورت داشتن توان مالي به وزارت امور خارجه مراجعه و جهت پرداخت هزينه بازگشت به اداره امور مالي وزارت خارجه هدايت شوند.

ب: ايرانياني که به هر دليلي از جمله مفقود شدن يا سرقت، گذرنامه خود را از دست داده اند. اين افراد ضمن مراجعه به نمايندگي هاي کشورمان، تقاضاي صدور برگه عبور از آن نمايندگي مي نمايند. نمايندگي هاي کشورمان ضمن مکاتبه با ادارات مرکز نسبت به احراز هويت ايراني فرد اقدام و پس از تعيين هويت وي نسبت به صدور برگه عبور براي بازگشت به ايران اقدام مي نمايند.

اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه: تهران، ميدان امام خميني(ره)، خيابان امام خميني(ره)، ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه.