پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
مدارک تعویض وکالتی گواهینامه ایرانیان مقیم خارج از کشور

مدارک تعویض وکالتی گواهینامه ایرانیان مقیم خارج از کشور                      

 

1ـ ارائه اصل گواهینامه رانندگی و در صورت مفقودی تکمیل برگ تعهد و اخذ استعلام.

2ـ دو قطعه عکس4*3 زمینه سفید تمام رخ که  با عکس گذرنامه مطابقت داشته به همراه تصویر گذرنامه.

3ـ ارائه اصل و تصویر وکالتنامه که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران و سپس توسط وزارت امور خارجه تائید گردد .

4ـ اخذ گواهی معاینه چشم که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

5ـ اخذ گواهی صحت سلامت جسمانی که به تائید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

6ـ اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی ( در صورت نبودن اصل آن تصویر باید توسط نمایندگی ایران برابر با اصل گردد ).

7ـ اصل و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه وکیل.

8ـ اعلام گروه خونی متقاضی.                

9ـ مراجعه به شهرک آزمایش جهت ارائه مدارک  .

10ـ پرداخت مبلغ 10/000 ریال به حساب شماره 2171159008009 بانک ملی به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی و ارائه فیش مربوطه.

11ـ پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 2171151303003 بانک ملی به نام خزانه داری کل کشور و ارائه فیش مربوطه.

12ـ پرداخت مبلغ 50/000 ریال بابت هر سال دیرکرد به حساب شماره 2171151304001 بانک ملی و ارائه فیش مربوطه.

13ـ پرداخت مبلغ 120/000 ریال به حساب 0223093833007 بانک ملی به نام پژوهش و توسعه ناجی و ارائه فیش مربوطه.

توجه: متقاضیان تعویض گواهینامه پایه یکم باید گواهی عدم اعتیاد خود را پس از تایید نمایندگی و وزارت امور خارجه ارائه نمایند.

آدرس بخش تائید اسناد وزارت امور خارجه: میدان امام خمینی، اول خیابان امام خمینی، سر درب باغ ملی ساختمان شماره 9 .

 

تلفن دفتر وزارت امور خارجه در شهرک آزمایش                                                                    81253888