چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
اجازه خروج همسر و فرزندان

د : اجازه خروج همسر و فرزند از ایران :

باتوجه به تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران درکانادا، کلیه بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنان که شوهر یا پدر (برای فرزندان)آنها مقیم کشور کانادا بوده و برای تمدید یا تعویض گذرنامه ایرانی خود نیاز به اجازه خروج همسر و فرزندان از ایران دارند، علاوه براینکه این امر از طریق سامانه تاک قابل انجام می باشد، در وزارت امور خارجه –اداره سجلات و احوال شخصیه نیز با ارائه مدارک ذیل انجام پذیر است:

1 –دریافت پرسشنامه  اجازه خروج همسر و فرزندان و تکمیل آن ( پرسشنامه شماره  4-721 قابل دریافت از طریق لینک زیر)

*امضاء ذیل فرم مذکور توسط شوهر و یا پدر (برای فرزندان) باید کاملا مشابه امضای درون گذرنامه معتبر ایشان باشد.

2 –تصویر گذرنامه ایرانی شوهر و یاپدر (برای فرزندان) که امضاء شوهر یا پدر در محل مربوطه درج شده باشد(امضاء مندرج در گذرنامه باید کاملا شبیه امضاء ذیل پرسشنامه  اجازه همسر و فرزندان باشد)

3 –موارد 1و 2 باید به تائید یکی از محاضر رسمی( Notary Public) در کشور کانادا رسیده و هر دو ممهور به مهر برجسته گردد.

4 –تصویر مدارک اقامتی شوهر و خانم در کشور کانادا

5–حضور خانم با ارائه اصل شناسنامه ایرانی خود و مدارک ردیف های 1 و 2 و 4

6 –قبض پرداخت تعرفه مربوطه به مبلغ 396000 ریال به حساب خزانه داری کل(این مبلغ در وزارت امور خارجه واریز و قبض آن ارائه می گردد)

   دانلود : فرم_درخواست_اجازه_همسر.pdf           حجم فایل 137 KB