چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
گواهی عدم سوء پیشینه

ج : مدارک لازم جهت صدور گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان مقیم کانادا :

1 – پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه توسط متقاضی، ملصق به عکس وی در محل مربوطه. (سه نسخه)

* دراین پرسشنامه ها امضای متقاضی باید در محل مربوطه درج شده باشد و این امضا با امضای داخل گذرنامه ایرانی متقاضی دارای مطابقت کامل باشد.

2 – تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی( شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکس دار باشد)

3 –تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی متقاضی

4 – تصویر صفحات اول و دوم گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی ( صفحه مشخصات فردی و مرجع صادر کننده گذرنامه)

* امضای دارنده گذرنامه باید در محل مربوطه درج شده باشد.

5 – تصویر پشت و روی کارت اقامت دائم کانادا (PR) یا تصویر روادید (VISA) ویا تصویر مدرک اقامت معتبر کشور کانادا (تاریخ اعتبار مدارک مورد اشاره نباید منقضی شده باشد)

6 –دو قطعه عکس جدید و یکسان متقاضی مشابه عکس های الصاقی به پرسشنامه ها و کارت آثار انگشتان( عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد)

*عکس ها پشت نویسی شده باشد شامل: نام و نام خانوادگی،نام پدر،شماره ملی،تولد

7-دو نسخه اصل کارت آثار انگشتان متقاضی که توسط مراجع رسمی مورد تائید: 

 (Royal Canadian Mounted Police -(RCMP

اخذ شده و عکس متقاضی روی هر یک از آنها الصاق گردیده باشد. (عکس متقاضی باید روی کارت ها چاپ یا الصاق گردیده و توسط مرجع مربوطه مهر شده باشد.)

*اصل کارت آثار انگشتان حتما باید دارای مهر پرسی (برجسته) باشد.

* اصل کارت آثار انگشتان متقاضی حتما باید در پاکت دربسته که توسط مراجع مربوطه مهر شده باشد، ارائه گردد.

*تصویر کلیه مدارک باید در صفحه A4 باشد.

8- قبض پرداخت تعرفه مربوطه به مبلغ 594000 ریال به حساب خزانه داری کل ( این مبلغ در وزارت امورخارجه واریز و قبض آن ارائه می گردد )

 تلفن : 02161153318 و 02161153118

آدرس: میدان امام خمینی - ابتدای خیابان امام خمینی- جنب سر در باغ ملی - ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه - طبقه همکف اتاق

122

*زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه حدود 45 روز اداری (کاری) از زمان تحویل مدارک می باشد.

 

   دانلود : پرسشنامه__صدور__عدم_سوء_پیشینه155128.pdf           حجم فایل 185 KB