پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
توضیحات

انجام برخی از امور کنسولی ایرانیان مقیم کانادا

با توجه به تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور کانادا، ایرانیان مقیم این کشور ضمن اینکه می توانند کلیه امور کنسولی خود را با رعایت مقررات مربوطه از طریق هریک از نمایندگی های سیاسی، کنسولی و دفاترحفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام دهند، در تهران نیز می توانند از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امورخارجه واقع در خیابان امام خمینی (ره ) جنب سر در باغ ملی –ساختمان شماره 3 طبقه همکف –اتاق شماره 122 با ارائه مدارک مربوطه، انجام امور زیر را درخواست نمایند: