يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
تسهیلات غیر ارزی دانشجوئی

به دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور تسهیلات غیر ارزی به شرح ذیل صورت می گیرد.

الف) ارائه تسهیلات غیر ارزی همزمان با تشکیل پرونده تحصیلی: دانشجویان ذیل همزمان با تشکیل و تکمیل پرونده تحصیلی در سامانه تاک از تسهیلات غیرارزی دانشجویی برخوردار می شوند وبلافاصله پس از تکمیل فرایند تشکیل پرونده و به درخواست دانشجو تسهیلات غیرارزی مورد درخواست ارائه می گردد.

- دانشجویان بورسیه: این دسته از دانشجویان که با حکم بورس یکی از وزارتین برای تحصیل معمولا در دروه دکتری تخصصی به خارج از کشور عزیمت می نمایند چنانچه حکم بورسیه آن قبلا از طریق وزارت امور خارجه به نمایندگی ابلاغ شده باشد.

- دانشجویان دختر در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های غیرعلوم پزشکی دانشگاه های معتبر

- دانشجویان پسر در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های غیرعلوم پزشکی دانشگاه های معتبر که دارای کارت پایان خدمت، معافیت دائم و یا کفالت هستند.

شرایط و ضوابط:

- هر دانشجو تنها یکبار حق استفاده از تسهیلات غیرارزی برای هر دوره تحصیلی را دارد بنابراین چنانچه یک دوره تحصیلی را قبلا در داخل و یا خارج از کشور گذرانده باشد، نمی تواند برای تحصیل در همان دوره یا مقطع پائین تر از تسهیلات غیرارزی استفاده نماید.

-  دانشجو و اعضاء خانواده شامل همسر و فرزندان تحت تکفل (ذکور تا سن مشمولیت) تنها زمانیکه در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می توانند از تسهیلات غیرارزی استفاده نمایند.

- شخص دانشجوی دختر ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده باشد به شرط اینکه تابعیت کشور متبوع همسرش را دریافت نکرده باشد، می تواند از تسهیلات غیرارزی دانشجویی برخوردار باشد.

- دانشجویان خانم در صورتی که در خارج از کشور با اتباع خارجی ازدواج و تابعیت کشور خارجی را کسب کرده باشند نمی توانند از تسهیلات غیرارزی استفاده کنند.

ب) ارائه تسهیلات با مجوز مرکز

تمامی دانشجویان آقا و خانم رشته های علوم پزشکی و همچنین متقاضیان معافیت تحصیلی تنها پس از دریافت مجوز از مرکز که نحوه استعلام و دریافت مجوز از مرکز در سامانه تاک پیش بینی شده است. می توانند از تسهیلات غیرارزی استفاده نمایند.

تسیهلات غیر ارزی دانشجویی شامل موارد زیر می باشد:

1-  تجدید، تفکیک، و صدور گذرنامه بصورت رایگان برای دانشجو و اعضاء خانواده(همسر و فرزندان تحت تکفل و ذکور تا سن مشمولیت)

2- صدور مهرسالیانه اجازه خروج دانشجویی برای سه بار و به مدت مجموعا چهار ماه در هر سال تحصیلی. 

3- معرفی نامه صدور بلیط تخفیف دار دانشجویی برای دانشجو و خانواده(همسر و فرزندان تحت تکفل و ذکور تا سن مشمولیت) فقط یک بار در هر سال شمسی در مسیر پروازی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد. (در حال حاضر بدون معرفی نامه نمایندگی در صورت مراجعه دانشجو به دفاتر شرکت مزبور در خارج از کشور با ارائه کارت دانشجویی از بلیط تخفیف دار بهره مند می گردند.)