پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور شناسنامه خانم خارجی با همسر ایرانی

خانمهاي خارجي داراي همسرايراني که ازدواج آنها به استناد بند 6 ازماده 976 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است، مي توانند با ارائه مدارک زير درخواست صدور شناسنامه نمايند.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي بانوان خارجي داراي همسر ايراني

2-    ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي

3-    ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه زوج

4-    چهار قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

5-    ارائه مدرک ثبت ازدواج ايراني

6-     ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

ملاحظات :

حضور متقاضي در نمايندگي براي امضاء ثبت دفاتر ثبت کل وقايع الزامي است.

صدور شناسنامه با تعيين وقت قبلي انجام مي شود، جهت تعيين وقت با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود تماس حاصل گردد.

چنانچه متقاضی صدور شناسنامه با نام خانوادگي همسر مي باشيد، لطفآ فرم درخواست تغيير نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي زوج را تکميل نمايند.