پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
عکس دار کردن شناسنامه

کليه هموطنان ايراني که به سن 15 سال تمام رسيده باشند، مي توانند با مراجعه به نمايندگي های جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود با ارائه مدارک زير نسبت به عکسدار نمودن شناسنامه خود اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست عکسدارنمودن شناسنامه

2-    ارائه اصل شناسنامه جديد متقاضي که حداقل پانزده سال تمام داشته باشند

3-    سه قطعه عکس بیومتریک جديد 4*3 زمینه کاملاً سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عينک  و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي

4-    ارائه يک مدرک معتبر عکسدار ايراني، شناسنامه پدرومادر، گذرنامه والدين، در صورت همراه بودن درگذرنامه پدرومادر

5-    ارائه مدارک اقامتي معتبر عکسدار متقاضي

6-     ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

 

ملاحظات :

حضور متقاضي بالاي 18 سال در نمايندگي ضروري است

پدر مي تواند براي عکس دار نمودن شناسنامه فرزند زير 18 سال خود، در صورت ارائه شناسنامه والدين با مراجعه به مراجع قانونی اقدام نمايد.

عکس دار کردن شناسنامه هاي دو برگي (شناسنامه هاي فاقد محل الصاق عکس) نیازمند تکمیل فرم تعويض شناسنامه می باشد.