پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
اضافه کردن نام فرزند ويا فرزندان از پدرخارجي در شناسنامه مادر

بانوان ايراني که با مردان خارجي ازدواج نموده و ازدواج آنان نزد مقامات ايراني به ثبت رسيده است، درصورت تمايل مي توانند با ارائه مدارک زير نام فرزندان ويا فرزندانشان را در شناسنامه خويش درج نمايند.

مدارک مورد نياز :

1-    تکميل فرم درخواست اضافه کردن نام فرزند ويا فرزندان از پدرخارجي در شناسنامه مادر

2-    ارائه اصل و يک نسخه فتوکپي سند ازدواج رسمي ايراني

3-    ارائه اصل شناسنامه مادر

4-      ارائه اصل گواهي تولد بين المللي فرزند (International Birth Certificate )