پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
روادید جهانگردی- ویزای توریستی

اتباع کشورهاي خارجي مي توانند از طريق آژانسهاي مسافرتي و مراکز توريستي و پس از اخذ روادید به جمهوري اسلامي ايران سفر نمايند

متقاضيان رواديد جهانگردی با ارائه مدارک زير بايد شخصاً به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمايند

مدارک لازم

-         تکميل يک برگ فرم درخواست صدور رواديد

-         براي متقاضيان رواديد جهانگردی ارائه شماره دعوتنامه (Reference) ارائه شده توسط آژانس مسافرتي معتبر و در مورد رواديد زيارتي تقاضاي کتبي متقاضي کفايت مي کند.

-         دو قطعه عکس بیومتریک جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده

-         اصل گذرنامه معتبر متقاضي که بايد حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد

-         ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور رواديد بر اساس جدول هزينه هاي کنسولي

توجه

به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درصورت ضرورت مي تواند متقاضي را براي مصاحبه دعوت بعمل بياورد

تشخيص اعطاي روادید با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران مي باشد و درصورت رد درخواست الزامی جهت اعلام رد  دلیل و دلائل به متقاضی از سوی نمایندگی نمی باشد.

ارائه مدارک، الزامي جهت صدور رواديد ايجاد نمي کند و پاسخ به درخواست در زمان مقتضي اعلام مي گردد.