پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

                                                                              بازگشت به صفحه اصلی

1- صدور گذرنامه ایرانیان دارای تابعیت خارجی- دو تابعیتی

10011005100

2- صدور گذرنامه ایرانیان دارای اقامت قانونی

10011005101

3- صدور گذرنامه ایرانیان دارای اقامت پناهندگی

10011005102

4- تعویض گذرنامه مخدوشه

10011005103

5- تعویض گذرنامه مفقوده

10011005104

6- تفکیک گذرنامه برای همراهان

10011005105

7- امور گذرنامه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج کشور

10011005106

8- رسیدگی به گذرنامه­های با ویزای جعلی اخذ شده

10011005107

9- امور مربوط به گذرنامه باطله ایرانیان

10011005108

10- ارسال رضایت­نامه صدور گذرنامه و خروج همسر و فرزندان

10011005109

11- استعلام محل اقامت

10011005110

12- تغییر محل اقامت

10011005111

13- ارسال رضایت­نامه تغییر محل اقامت جهت همسر و فرزندان

10011005112

14- ارائه معرفی­نامه به اتباع خارجی که گذرنامه خود را در ایران مفقود نموده­اند

10011005113

15- ارائه معرفی­نامه به اتباع خارجی که گذرنامه جدید دریافت نموده­اند

10011005114

16- صدور و تجدید گذرنامه سیاسی مامورین اعزامی وزرات متبوع به خارج از کشور

10011005115

17- صدور و تجدید گذرنامه سیاسی مامورین معرفی شده از سوی دستگاه­های اجرایی کشور

10011005116

18- صدور و تجدید گذرنامه خدمت مامورین اعزامی وزرات متبوع

10011005117

19- صدور و تجدید گذرنامه خدمت مامورین معرفی شده از سوی دستگاه­های اجرایی کشور

10011005118

                                                                              بازگشت به صفحه اصلی