پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
خدمات مربوط به ورود و خروج از کشور

                                                                بازگشت به صفحه اصلی

1- درج مهر خروج دانشجوئي در گذرنامه

10011461100

2- درج مهر خروج ویژه مشمولین

10011461101

3- استعلام و اعلام آخرین خروج ایرانیان مقیم خارج از کشور

10011461102

4- صدور مجوز خروج از کشور ایرانیان مقیم

10011461103

5- امور مربوط به اخراج ایرانیان

10011461104

6- رفع مشکلات اتباع خارجی در میادین ورودی و خروجی

10011461105

7- رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج از کشور مندرج در گذرنامه سیاسی و خدمت

10011461106

8- رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج مشمولین و یا دانشجویی ایرانیان مقیم خارج از کشور

10011461107

9- رفع مشکلات احتمالی مهرهای خروج مراجعت اتباع و دانشجویان خارجی مقیم ایران

10011461108

10- درج مهر خروج از کشور در گذرنامه های سیاسی و خدمت با هماهنگی سایر ادارات ذیربط

10011461109

11- ارائه خدمات تشریفاتی به دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت

10011461110

    

                                                                         بازگشت به صفحه اصلی