پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور روادید

                                                                          بازگشت به صفحه اصلی

1- روادید تجاری

10011007100

2- روادید عبور (ویزای ترانزیت)

10011007101

3-روادید جهانگردی(ویزای توریستی)

10011007102

4- روادید فرودگاهی

10011007103

5- روادید برای ایرانیان ترک تابعیت کرده

10011007104

6- روادید اتباع، مردان خارجی دارای همسر ایرانی

10011007105

7- روادید اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

10011007106

8- روادید 72 ساعته کارشناسان و بازرگانان خارجی

10011007107

9- روادید کرو پرواز

10011007108

10- دریافت روادید از نمایندگی های مقیم جهت ماموران ثابت و موقت

10011007109

11- صدور روادید معلمین مدارس خارجی در ایران

10011007110

12- تمدید روادید مامورین و معلمان

10011007111

13- معرفی بیماران و خانواده زندانیان ایرانی در خارج از کشور به نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت اخذ روادید

10011007112

14- صدور روادید مامورین ایرانی اعزامی به خارج از کشور

10011007113

15- صدور ساير انواع رواديد مانند: رواديد ورود با اجازه کار، رواديد مطبوعاتي، تحصيلي، سياسي، خدمت و ...

10011007114

                                                                                بازگشت به صفحه اصلی